Druki do pobrania

Druki do pobrania

Ankieta dot. gospodarowania odpadami

Ankieta dotyczy gospodarowania odpadami na terenie Gminy Koronowo. Wypełniona będzie stanowić ważne źródło informacji do wykorzystania przy tworzeniu nowego systemu gospodarki odpadami zgodnie z znowelizowaną ustawą o utrzymaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w Sprawie RGGiOŚ-7624/46/09

OBWIESZCZENIEzawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z treścią art. 74, [...]

metryczka