ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie przez osobę uprawnioną chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze - Kancelaria, ul. Plac Zwycięstwa 1, pok. 1, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Opłaty:
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy:
W uzgodnionym terminie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

metryczka


Wytworzył: Mariusz Stanek (11 maja 2012)
Opublikował: Mariusz Stanek (11 maja 2012, 11:41:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (29 czerwca 2016, 14:13:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19813