Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w wydziale lub biurze Urzędu, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot danej sprawy.Informacje o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich dane teleadresowe zamieszczone są w dziale  Urząd Miejski

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu. Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach (np. wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej).

metryczka


Wytworzył: Michał Szałkowski (7 sierpnia 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (7 sierpnia 2020, 10:30:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (11 września 2020, 08:56:48)
Zmieniono: Dodanie linku do działu z danymi teleadresowymi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7014