Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Opracowanie projektu planu ogólnego gminy i miasta Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.11.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 kwietnia 2024  09:00

zamówienie na:

Wykonanie projektu drogi gminnej w „Górnej Stopce” – fundusz sołecki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.14.2024
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 26 kwietnia 2024  09:00

zamówienie na:

Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - fundusz sołecki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.2.16.2024
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 30 kwietnia 2024  09:00

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 050147C w Sokole Kuźnicy od km 0+000 do 1+400

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.12.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 maja 2024  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)