Informacja o środowisku i jego ochronie

Informacja o środowisku i jego ochronie

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-uzgodnień Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 22 grudnia 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-uzgodnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7627/15/08

Koronowo, dnia 17 grudnia 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/15/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/19/08

Koronowo, dnia 28 listopada 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/19/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/11/07/08

Koronowo, dnia 27 listopada 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/11/07/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu w sprawie OŚ-7624/15/08

Koronowo, dnia 25 listopada 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/15/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/17/08

Koronowo, dnia 25 listopada 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/17/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 14 listopada 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/12/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 10 listopada 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 06 listopada 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/11/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie postanowienia-uzgodnienie OŚ-7624/12/08

OŚ-7624/12/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA     Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j ę, że w [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/19/08

Koronowo, dnia 06.10.2008 r.OŚ-7624/19/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j ę, [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 06.10.2008 r.OŚ-7624/11/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j [...]

Postanowienie-opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. sprawy OŚ-7624/15/08

Koronowo, dnia 01.10.2008 r. OŚ-7624/15/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Postanowienie- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. sprawy OŚ-7624/17/08

OŚ-7624/17/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j ę, że w [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 15.09.2008 r.OŚ-7624/11/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 15.09.2008 r.OŚ-7624/12/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 09.09.2008 r.OŚ-7624/8/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) z a w i a d a m i a [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/14/08

Koronowo, dnia 08.09.2008 r.OŚ-7624/14/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/19/08

Koronowo, dnia 08.09.2008 r.OŚ-7624/19/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/17/08

Koronowo, dnia 02.09.2008 r. OŚ-7624/17/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacje Burmistrza Koronowa dot. postanowienie - uzgodnienie Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/11/07/08

Koronowo, dnia 01.09.2008 r.OŚ-7624/11/07/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/14/08

Koronowo, dnia 01.09.2008 r.OŚ-7624/14/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/17/08

Koronowo, dnia 25.08.2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/17/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/17/08

Koronowo, dnia 25.08.2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/17/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/14/08

Koronowo, dnia 25.08.2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/14/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/19/08

Koronowo, dnia 19.08.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/19/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji OŚ-7624/20/07/08

Koronowo, dnia 19.08.2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/20/07/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust. 2 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Starosty Bydgoskiego z dnia 11.08.2008 r. w sprawie OŚ-7624/31/06/07/08

Koronowo, dnia 18.08.2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/31/06/07/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 14.08.2008 r.OŚ-7624/11/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 05.08.2008 r. OŚ- 7624/6/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 04.08.2008 r. OŚ- 7624/1/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 31.07.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/12/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/14/08

Koronowo, dnia 24.07.2008 r.OŚ-7624/14/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/17/08

Koronowo, dnia 23.07.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/17/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/11/07/08

Koronowo, dnia 21.07.2008 r.OŚ-7624/11/07/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji OŚ-7624/16/08

Koronowo, dnia 18.07.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/16/08 OBWIESZCZENIEBURMISTRZA KORONOWAo umorzeniu postępowania w sprawie o wydaniu decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/15/08

Koronowo, dnia 18.07.2008 r.OŚ-7624/15/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 16.07.2008 r.OŚ-7624/12/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/16/08

Koronowo, dnia 15.07.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/16/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 15.07.2008 r.OŚ-7624/11/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ww sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 15.07.2008 r.OŚ-7624/12/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 15 lipca 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/7/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust. 2 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 11 lipca 2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/10/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust. 2 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/20/07/08

Koronowo, dnia 07.07.2008 r.OŚ-7624/20/07/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 07.07.2008 r.OŚ-7624/11/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 30.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/1/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 23.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 23.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/10/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 23.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/7/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)i n f o [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 23.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/10/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/11/07/08

Koronowo, dnia 23.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/11/07/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) z [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie wniosku OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 19.06.2008 r. OŚ-7624/12/08 OBWIESZCZENIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 19.06.2008 r. OŚ- 7624/2/08 Informacja Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/2/08

OŚ- 7624/2/08 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORONOWA w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 09.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/11/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 04.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/10/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/31/06/07/08

Koronowo, dnia 02.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/31/06/07/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 02.06.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/10/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 28.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/12/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 27.05.2008 r.OŚ-7624/8/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 26.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/2/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)i n f o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 26.05.2008 r. w sprawie OŚ-7624/9/08

Koronowo, dnia 26.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 21.05.2008 r.OŚ-7624/10/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/20/07/08

Koronowo, dnia 21.05.2008 r. OŚ-7624/20/07/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 21.05.2008 r.OŚ-7624/6/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/9/08

Koronowo, dnia 19.05.2008 r.OŚ-7624/9/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Starosty Powiatowego w Świeciu w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 16.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 13.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/7/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 13.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/2/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)i n f o [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 13.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/1/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 13.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/31/06/07/08

Koronowo, dnia 12.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/31/06/07/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia - uzgodnienia Marszałka Wojweództwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie OŚ-7624/9/08

Koronowo, dnia 12.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 12.05.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 12.05.2008 r. BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/21/07/08

Koronowo, dnia 29.04.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/21/07/08 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/20/07/08

Koronowo, dnia 24.04.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/20/07/08 O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWA Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 21.04.2008 r. OŚ-7624/10/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 16.04.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/7/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 15.04.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 14.04.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/7/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/9/08

Koronowo, dnia 14.04.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 08.04.2008 r.OŚ-7624/1/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/8/08

Koronowo, dnia 08.04.2008 r.OŚ-7624/8/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 07.04.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/9/08

Koronowo, dnia 02.04.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/08 O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWA Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 31.03.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Świeckiego w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 25.03.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 25.03.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/21/07/08

Koronowo, dnia 25.03.2008 r.BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/21/07/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/21/07/08

Koronowo, dnia 21.03.2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/21/07/08 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 19.03.2008 r.OŚ-7624/2/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 17.03.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/7/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 06.03.2008 r.OŚ-7624/6/08INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 03.03.2008 r.OŚ-7624/2/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 03.03.2008 r.OŚ-7624/1/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/21/07/08

Koronowo, dnia 3 marca 2008 r. OŚ 7627/21/07/08 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 26.02.2008 r.OŚ-7624/7/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 25.02.2008 r.OŚ-7624/2/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 18.02. 2008 r.OŚ-7624/1/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/21/07

Koronowo, dnia 06.02.2008 r. OŚ-7624/21/07/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/21/07

Koronowo, dnia 04.02.2008 r.BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/21/07/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/4/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ- 7624/4/08 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. 32 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/3/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ- 7624/3/08 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r.OŚ-7624/2/08INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/1/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/4/08

Koronowo, dnia 28.01.2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/4/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/21/07

Koronowo, dnia 24.01.2008 r. OŚ-7624/21/07/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/3/08

Koronowo, dnia 15.01.2008 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/3/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/21/07

Koronowo, dnia 21.12.2007 r. OŚ-7624/21/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opini Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/20/07

Koronowo, dnia 27.11.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/20/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie 7624/20/07

Koronowo, dnia 19.11.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/20/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/17/07

Koronowo, dnia 26.10.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/17/07 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORONOWA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/18/07

Koronowo, dnia 26.10.2007 r. OŚ-7627/18/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 25 lit.a, art.32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/20/07

Koronowo, dnia 23.10.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/20/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/18/07

Koronowo, dnia 15.10.2007 r. OŚ-7624/18/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/20/07

Koronowo, dnia 03.10.2007 r.OŚ-7624/20/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/19/07

Koronowo, dnia 25.09.2007 r.OŚ-7624/19/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.uzgodnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie OŚ-7624/19/07

Koronowo, dnia 24.09.2007 r.OŚ-7624/19/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. uzgodnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie OŚ-7624/18/07

Koronowo, dnia 24.09.2007 r. OŚ-7624/18/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/16/07

Koronowo, dnia 06 września 2007 r.OŚ-7624/16/07O b w i e s z c z e n i eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. 32 ust 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/12/07

Koronowo, dnia 05 września 2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/12/07 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/8/07

Koronowo, dnia 05 września 2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/07O b w i e s z c z e n i eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. 32 ust 2, ustawy z dnia 27 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/17/07

Koronowo, dnia 10 września 2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/17/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/14/07

Koronowo, dnia 30 sierpnia 2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ- 7624/14/07 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/4/07

Koronowo, dnia 29 sierpnia 2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ- 7624/4/07 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia-opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/17/07

Koronowo, dnia 28.08.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/17/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/8/07

Koronowo, dnia 24.08.2007 r.OŚ-7624/8/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/16/07

Koronowo, dnia 24.08.2007 r.OŚ-7624/16/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/17/07

Koronowo, dnia 24.08.2007 r.OŚ-7624/17/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/15/07

Koronowo, dnia 22.08.2007 r.OŚ- 7624/15/07O b w i e s z c z e n i eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. 32 ust 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/14/07

Koronowo, dnia 20.08.2007 r.OŚ-7624/14/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/16/07

Koronowo, dnia 20.08.2007 r.OŚ-7624/16/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/14/07

Koronowo, dnia 20.08.2007 r.OŚ-7624/14/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/17/07

Koronowo, dnia 20.08.2007 r.OŚ-7624/17/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/19/07

Koronowo, dnia 16.08.2007 r.OŚ-7624/19/07O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAZgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)z a w i a d a m i a [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/19/07

Koronowo, dnia 16.08.2007 r.OŚ-7624/19/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/12/07

Koronowo, dnia 13.08.2007 r.OŚ-7624/12/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/10/07

Koronowo, dnia 06.08.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/10/07 O b w i e s z c z e n i eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. 32 ust 2, ustawy z dnia 27 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/13/07

Koronowo, dnia 03.08.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ- 7624/13/07O b w i e s z c z e n i eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. 32 ust 2, ustawy z dnia 27 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/16/07

Koronowo, dnia 02.08.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/16/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/9/07

Koronowo, dnia 31 lipca 2007 r.OŚ- 7624/9/07O b w i e s z c z e n i eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia Na podstawie art. 19 ust 2, pkt.4, art. 32 ust 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/15/07

Koronowo, dnia 30.07.2007 r.OŚ-7624/15/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/4/07

Koronowo, dnia 30.07.2007 r.OŚ-7624/4/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/4/07

Koronowo, dnia 30.07.2007 r.OŚ-7624/4/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/10/07

Koronowo, dnia 23.07.2007 r.OŚ-7624/10/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j ę, że w [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/13/07

Koronowo, dnia 23.07.2007 r.OŚ-7624/13/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/13/07

Koronowo, dnia 23.07.2007 r.OŚ-7624/13/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/15/07

Koronowo, dnia 23.07.2007 r.OŚ-7624/15/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/9/07

Koronowo, dnia 23.07.2007 r.OŚ-7624/9/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/16/07

Koronowo, dnia 23.07.2007 r.OŚ-7624/16/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j ę, że w [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/16/07

Koronowo, dnia 23.07.2007 r.OŚ-7624/16/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w publicznie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/18/07

Koronowo, dnia 19.07.2007 r.OŚ-7624/18/07O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)z a w i a d a m i a m,że na wniosek firmy [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/18/07

Koronowo, dnia 19.07.2007 r.OŚ-7624/18/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/12/07

Koronowo, dnia 17.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/12/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/10/07

Koronowo, dnia 17.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/10/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/15/07

Koronowo, dnia 10.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/15/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/9/07

Koronowo, dnia 10.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/07

Koronowo, dnia 09.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/11/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/15/07

Koronowo, dnia 09.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/15/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/17/07

Koronowo, dnia 06.07.2007 r.OŚ-7624/17/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/14/07

Koronowo, dnia 04.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/14/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/13/07

Koronowo, dnia 04.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/13/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.raportu OŚ-7624/4/07

Koronowo, dnia 03.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/4/07O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAZgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, art. 31, art. 32 ust.1, i art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/15/07

Koronowo, dnia 02.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/15/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/13/07

Koronowo, dnia 02.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/13/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/11/07

Koronowo, dnia 02.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/11/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/14/07

Koronowo, dnia 02.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/14/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/13/07

Koronowo, dnia 02.07.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/13/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/12/07

Koronowo, dnia 28.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/12/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/14/07

Koronowo, dnia 26.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/14/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/11/07

Koronowo, dnia 26.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/11/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/16/07

Koronowo, dnia 22.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/16/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/12/07

Koronowo, dnia 18.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/12/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/8/07

Koronowo, dnia 18.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.raportu OŚ-7624/9/07

Koronowo, dnia 14.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/07 O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAZgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, art. 31, art. 32 ust.1, i art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/12/07

Koronowo, dnia 14.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/12/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/15/07

Koronowo, dnia 11.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/15/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/13/07

Koronowo, dnia 08.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/13/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/14/07

Koronowo, dnia 08.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/14/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/8/07

Koronowo, dnia 05.06.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/5/07

Koronowo, dnia 31 maja 2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/5/07 OBWIESZCZENIEBURMISTRZA KORONOWAo umorzeniu postępowania w sprawie o wydaniu decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 19 ust. 2 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/10/07

Koronowo, dnia 31.05.2007r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/10/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/12/07

Koronowo, dnia 28.05.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/12/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/07

Koronowo, dnia 22.05.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/11/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/10/07

Koronowo, dnia 19.05.2007r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/10/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/10/07

Koronowo, dnia 19.05.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/10/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/9/07

Koronowo, dnia 18.05.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/2/07

Koronowo, dnia 17.05.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/2/07O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciana podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a, art. 32 ust. 2, art [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/6/07

Koronowo, dnia 17.05.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/07O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciana podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a, art. 32 ust. 2, art [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/9/07

Koronowo, dnia 14.05.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/9/07

Koronowo, dnia 07.05.2007r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że w [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/5/07

Koronowo, dnia 07.05.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/5/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/8/07

Koronowo, dnia 30.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/10/07

Koronowo, dnia 26.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/10/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/5/07

Koronowo, dnia 23.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/5/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/6/07

Koronowo, dnia 23.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspekrota Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/2/07

Koronowo, dnia 23.04.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/2/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/3/07

Koronowo, dnia 20.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/3/07O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciana podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a, art. 32 ust. 2, art [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/6/07

Koronowo, dnia 16.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/5/07

Koronowo, dnia 16.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/5/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/3/07

Koronowo, dnia 16.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/3/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/8/07

Koronowo, dnia 16.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/2/07

Koronowo, dnia 16.04.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/2/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/31/06/07

Koronowo, dnia 12.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/31/06/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/9/07

Koronowo, dnia 12.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/9/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/7/07

Koronowo, dnia 06.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/7/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/6/07

Koronowo, dnia 04.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/7/07

Koronowo, dnia 04.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/7/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/31/06/07

Koronowo, dnia 04.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/31/06/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/2/07

Koronowo, dnia 04.04.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/2/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/7/07

Koronowo, dnia 03.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/7/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/6/07

Koronowo, dnia 02.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/5/07

Koronowo, dnia 02.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/5/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/32/06/07

Koronowo, dnia 29.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/32/06/07O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciana podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a, art. 32 ust. 2, [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/6/07

Koronowo, dnia 03.04.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/3/07

Koronowo, dnia 21.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/3/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.raportu do sprawy OŚ-7624/31/06/07

Koronowo, dnia 16.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/31/07O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAZgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, art. 31, art. 32 ust.1, i art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z [...]

Informacja Burmistrza Koronowa postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/4/07

Koronowo, dnia 16.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/4/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/8/07

Koronowo, dnia 10.05.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/8/07

Koronowo, dnia 14.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/8/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/3/07

Koronowo, dnia 12.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/3/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.wydania decyzji OŚ-7624/1/07

Koronowo, dnia 09.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/1/07O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciana podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a, art. 32 ust. 2, art [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/7/07

Koronowo, dnia 06.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/7/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.raportu OŚ-7624/3/07

Koronowo, dnia 05.03.2007 r.OŚ-7624/3/07O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA KORONOWAZgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, art. 31, art. 32 ust.1, i art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/4/07

Koronowo, dnia 05.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/4/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/3/07

Koronowo, dnia 05.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/3/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/4/07

Koronowo, dnia 05.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/4/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia-opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/3/07

Koronowo, dnia 05.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/3/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/2/07

Koronowo, dnia 05.03.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/2/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/2/07

Koronowo, dnia 01.03.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/2/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/1/07

Koronowo, dnia 26.02.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/1/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/6/07

Koronowo, dnia 16.03.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/6/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/5/07

Koronowo, dnia 20.02.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/5/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/1/07

Koronowo, dnia 19.02.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/1/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j ę,że [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/32/06/07

Koronowo, dnia 14.02.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/32/06/07INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/31/06/07

Koronowo, dnia 12.02.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/31/06/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/4/07

Koronowo, dnia 12.02.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/4/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/3/07

Koronowo, dnia 12.02.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/3/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/2/07

Koronowo, dnia 12.02.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/2/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Z 2006 r. Dz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/31/06/07

Koronowo, dnia 05.02.2007 r.BURMISTRZ KORONOWAOŚ-7624/31/06/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWANa podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r m u j [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia - opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OS-7624/1/07

Koronowo, dnia 31.01.2007r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/1/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OS-7624/1/07

Koronowo, dnia 31.01.2007r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/1/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot.postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OS-7624/1/07

Koronowo, dnia 18.01.2007r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/1/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/31/06/07

Koronowo, dnia 18.01.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/31/06/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f o r [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- uzgodnienia Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/32/06/07

Koronowo, dnia 18.01.2007 r. BURMISTRZ KORONOWA OŚ-7624/32/06/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f [...]

Informacja Burmistrza Koronowa OS-7624/1/07

Koronowo, dnia 02.01.2007r. OŚ-0312-3/1/1/07 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr [...]

Informacja Burmistrza Koronowa OŚ-7624/31/06

Koronowo, dnia 04.01.2007r. OŚ-0312-3/1/30/06INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) i n f [...]

Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - decyzji Burmistrza Koronowa

Koronowo, dnia 12.01.2007r. OŚ-0312-3/9/06 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję,że w [...]

Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - uzgodnienia Wójta

Koronowo, dnia 12.01.2007r. OŚ-0312-3/8/06 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję,że w publicznie [...]

Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - uzgodnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Koronowo, dnia 12.01.2007r. OŚ-0312-3/7/06 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.)informuję, że w publicznie [...]

Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Koronowo, dnia 12.01.2007r. OŚ-0312-3/6/06 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję, że w [...]

Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Koronowo, dnia 12.01.2007r. OŚ-0312-3/5/06 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję,że w publicznie [...]

Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - uzgodnienia Strarosty Bydgoskiego

Koronowo, dnia 12.01.2007r. OŚ-0312-3/4/06 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję,że w [...]

Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Koronowa

Koronowo, dnia 12.01.2007r. OŚ-0312-3/3/06 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję,że w publicznie [...]

Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Koronowo, dnia 12.01.2007r. OŚ-0312-3/1/06 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję,że w publicznie [...]

metryczka