Sekretarz Gminy

SEKRETARZ GMINY

Aleksandra Szews

kontakt:
Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1, pok. 16

tel.: (52) 3826 419
fax: (52) 3826 400
e-mail: aleksandra.szews@um.koronowo.pl

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Do zadań sekretarza należy prowadzenie spraw gminy w imieniu burmistrza w zakresie przez niego powierzonym oraz wykonywanie wobec burmistrza czynności z zakresu prawa pracy, które nie są zastrzeżone dla innych organów.
2. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowania urzędu, a w szczególności poprzez:
1)    opracowanie projektu regulaminu i jego zmian,
2)    zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie,
3)    nadzorowanie pracy Wydziału Organizacyjnego,
4)    organizację pracy w urzędzie,
5)    prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji kadry i pracowników,
6)    nadzór, wdrażanie i usprawnianie nowych programów oraz systemów informatycznych,
7)    współpracę z radą,
8)    wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
9)    zarządzanie budynkami administracji publicznej,
10)    współpracę z Krajowym Biurem Wyborczym - Delegaturą w Bydgoszczy przy organizacji wyborów i referendów,
11)    wykonywanie obowiązków w ramach udzielonych pełnomocnictw i upoważnień przez burmistrza.
3. W sprawach osobowych sekretarzowi podlegają wszyscy pracownicy urzędu.

Podległość merytoryczna wydziałów, samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych:

a)    Wydział Organizacyjny.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 maja 2019)
Opublikował: Mariusz Frelke (7 maja 2019, 11:01:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (4 marca 2021, 08:52:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8323