Zawiadomienia Burmistrza

Zawiadomienia Burmistrza

Ogłoszenie w sprawie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Koronowo oraz określenia sezonu kąpielowego

OGŁOSZENIEW oparciu o art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) Burmistrz Koronowapodaje do publicznej wiadomości:projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koronowo na rok 2021.

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia  11 marca 2021 r. Na podstawie art. 16 pkt 22,  art. 37 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) [...]

Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 19 luty 2020 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2020.

Na podstawie art. 16 pkt 22, art. 37 ust. 1, 2, 8 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 19.02.2020 r. do 11.03.2020 r. do [...]

Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 11 marca 2019 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2019.

Na podstawie art. 16 pkt 22, art. 37 ust. I i 2 w związku z art. 37 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 11.03.2019 r. do Ol .04. [...]

Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2017.

Na podstawie art. 34 a ust. 7 w związku z art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca  2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.  z 2016 r. poz. 352) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 11 [...]

metryczka