Karta usług Nr 44 - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO


OPIS USŁUGI - jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski przed organem obcego państwa należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula  o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z  prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Dokument ten może otrzymać obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA  - osoby fizyczne
 
CZAS REALIZACJI - niezwłocznie
 
WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek
  • dokument potwierdzający tożsamość
  • akt urodzenia wnioskodawcy (z urzędu)
  • w przypadku osoby , która poprzednio pozostawała w związku małżeńskim, dokument potwierdzający jego ustanie
 
OPŁATY – opłata skarbowa  38,00zł.
 
TRYB ODWOŁAWCZY - wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 709 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.           
 
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01
 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m.

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (101kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - pdf (1228kB) pdf
Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 12:08:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (20 stycznia 2023, 09:30:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1291