Karta usług Nr 44 - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

OPIS USŁUGI - jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski przed organem obcego państwa należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z  prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Dokument ten może otrzymać obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA  - osoby fizyczne
 
CZAS REALIZACJI
- niezwłocznie
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek 
  • dokument potwierdzający tożsamość
  • akt urodzenia wnioskodawcy (z urzędu)
  • w przypadku osoby , która poprzednio pozostawała w związku małżeńskim, dokument potwierdzający jego ustanie
 
OPŁATY – opłata skarbowa  38,00 zł.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
- wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1378 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.           
 
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01
 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
– www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
Opłat można dokonać:

- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK) - USC w/m.
 
FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 12:08:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (8 maja 2024, 12:27:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1562