Karta usług Nr 33 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ODRĘBNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o wydanie zaświadczenia
o odrębności nieruchomości, tj. działce odrębnie oznaczonej w katastrze nieruchomości, na które nie jest wymagane wydanie decyzji zatwierdzającej podział.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości

CZAS REALIZACJI – do 7 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek
  • Odpis z księgi wieczystej
  • Opis i mapa nieruchomości
OPŁATY - Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 96 ust. 3 (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.)
  • Kodeksu postępowania administracyjnego art. 217 (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 5

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 421, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2-4

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 33 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ODRĘBNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Radtke-Izbaner (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (30 listopada 2015, 11:23:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Maćkowiak (8 marca 2016, 13:49:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386