Informacja Burmistrza Koronowa o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia 27.05.2024 r.

  BURMISTRZ  KORONOWA
Stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2023 r. poz. 344 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl umieszczone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Wykazy zostają umieszczone na okres 21 dni od dnia 27.05.2024 roku do dnia 17.06.2024 roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 maja 2024)
Opublikował: Emilia Suska (27 maja 2024, 14:44:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283