NULL string(0) ""

Uchwała nr LVIII/484/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/484/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 10:09:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1107