Uchwała nr XIX/189/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515) w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/189/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515) w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 12:28:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 683