Uchwała nr XXXVIII/448/05Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2005w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/408/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie oraz zmiany uchwaly Nr XXXVI/415/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Koronowo a Gminą Osielsko na styku obrębów ewidencyjnych wsi Samociążek i wsi BożenkowoNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 153, poz. 1271, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 roku Nr 91 poz. 408, Dz. U. z 1992 r., Nr 63, poz. 315, Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz.591, Dz. U. z 1995 r., Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, Dz. U. z 1996 r., Nr 24, poz. 110, Dz. U. z 1997 r., Nr 104, poz.661, Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Dz.U. z 1999 r. Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Dz. U. z 1999 r. Nr 84, poz. 935, Dz. U. z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Dz. U. z 2000r., Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r., Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1382, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r.,Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Dz. U. z 2001., Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135, Nr 273,poz. 2703, Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz uchwały Nr 4 Rady Społecznej przy SP ZOZ w Koronowie z dnia 4.10.2005 r.

Uchwała nr XXXVIII/448/05
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/408/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie oraz zmiany uchwaly Nr XXXVI/415/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Koronowo a Gminą Osielsko na styku obrębów ewidencyjnych wsi Samociążek i wsi Bożenkowo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 153, poz. 1271, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 roku Nr 91 poz. 408, Dz. U. z 1992 r., Nr 63, poz. 315, Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz.591, Dz. U. z 1995 r., Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, Dz. U. z 1996 r., Nr 24, poz. 110, Dz. U. z 1997 r., Nr 104, poz.661, Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Dz.U. z 1999 r. Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Dz. U. z 1999 r. Nr 84, poz. 935, Dz. U. z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Dz. U. z 2000r., Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r., Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1382, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r.,Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Dz. U. z 2001., Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135, Nr 273,poz. 2703, Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz uchwały Nr 4 Rady Społecznej przy SP ZOZ w Koronowie z dnia 4.10.2005 r.


Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 marca 2006, 14:51:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2562