Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

Karta usług Nr 57 -Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej .
rejestr zmian informacji

Archiwizacja treści
Data: 2023-11-20 12:40:19
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2019-04-04 11:04:45
Autor: Paulina Jeszka
Aktualizacja
Data: 2019-04-04 11:03:45
Autor: Paulina Jeszka
Aktualizacja
Data: 2019-04-04 11:02:55
Autor: Paulina Jeszka
Aktualizacja
Data: 2019-04-04 10:51:03
Autor: Paulina Jeszka
Aktualizacja
Data: 2016-03-08 16:09:28
Autor: Anna Jóźwik
Aktualizacja
Data: 2016-01-19 15:44:54
Autor: Anna Jóźwik
Aktualizacja
Data: 2016-01-19 15:44:42
Autor: Anna Jóźwik
Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

powrót do informacji »