zamówienie na:

Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie – III etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.7.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 15 marca 2024  09:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (398kB) pdf
ogłoszenie o wyniku postępowania (58kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dunajska
Opublikował: Monika Dunajska (29 lutego 2024, 11:21:46)

Ostatnia zmiana: Monika Dunajska (28 marca 2024, 13:09:53)
Zmieniono: informacja o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 315