Karta usług Nr 14 - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku położonego na obszarze gminy Koronowo, który podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Koronowa.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Właściciela/użytkownika budynku

CZAS REALIZACJI –  do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek,
    Załączniki: kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału ,topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu – w przypadku gdy wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy.
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Brak

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
    z 2020 r., poz. 2052 ze zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 422, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Odbiór zawiadomienia następuje: -osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę, - pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 14 - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

metryczka


Wytworzył: Danuta Iwicka (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 12:28:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (7 czerwca 2022, 11:46:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4411