Uchwała nr XIX/177/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015W sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 263 ust. 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/177/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


W sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 263 ust. 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 11:59:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 558