NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/148/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2015w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/148/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (2 grudnia 2015, 13:32:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403