Uchwała nr IV/24/98Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 1998w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, usług oświaty i sportu "ul. Kotomierska" w KoronowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415)

Uchwała nr IV/24/98
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 1998


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, usług oświaty i sportu "ul. Kotomierska" w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (20 stycznia 2009, 07:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2152