Uchwała nr XXV/310/2000Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2000w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagradzania inkasentów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)

Uchwała nr XXV/310/2000
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2000


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagradzania inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 29.12.2000
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 01.01.2001
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Zarząd Miejski w Koronowie
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XIV/147/99 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała unieważniająca:
Uchwała nr XXXIII/435/01 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (28 lipca 2008, 14:54:44)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 07:41:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2118