2017

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR-S.0050.218.2015 z 14 grudnia 2015 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn."Obrona Cywilna Wokół Nas - sygnały [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2017 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na pełnieniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie i powołania Komisji konkursowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Koronowie oznaczonej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Budowa placu zabaw w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie. 2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. budownictwa w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.35.2015 z dnia 13 marca 2015 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Koronowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2017-2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie" za rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie" za rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Zadrzewienie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2017 z dnia 31 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Żłobka Samorządowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2017 z dnia 24 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na potrzeby udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2017 z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Aktualizacja inwentaryzacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Bieżąca obsługa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów obecnych klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koronowie do klas VII w roku szkolnym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów obecnych klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koronowie do klas IV w roku szkolnym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli oraz oddziałów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2017/2018 do klas pierwszych w szkołach podstawowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2017 z dnia 8 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2017 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie sposobu rozliczania dotacji przekazywanej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie stawek najmu w budynkach szkolnych stanowiących nieruchomość Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2017 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2017 z dnia 6 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2017 z dnia 2 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie projektów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu mieszkań chronionych w Gminie Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu odpłatności podstawowej Mieszkań Chronionych w miejscowości Huta 46 o numerach 4, 5, 6, 7a i 8, 89-413 Wąwelno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ko0nsultacji społecznych dot. zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie: - działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.25.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.25.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2017 z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw tworzenia Żłobka Samorządowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przekazywania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dokonywania zmian w planach finansowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki "KORONA FELIX VALLIS" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonanie usług i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2017 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie korzystania z lodowiska oraz wprowadzenia cennika opłat za [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Zorganizowanie obozu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Żłobka Samorządowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania "Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur w celu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wskazania osób w skład Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Bieżąca obsługa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij