Pozostałe

Pozostałe

Powołanie rzeczoznawców do spraw szacowania zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie konieczności zaktualizowania listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia [...]

Informacje dotyczące sposobu postępowania ludności w przypadku wystąpienia pożaru

W przypadku zauważenia lub pozyskania informacji o pożarze, awarii gazowej lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie przyległym do swojego miejsca zamieszkania zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca zagrożenia [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej do Kadzionki.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie ewidencyjnym Buszkowo, w jednostce ewidencyjnej Koronowo, na działkach oznaczonych nr: 4, 10, 11, 12, 18, 20, 26/3, 26/6, 29/7, 29/8, 35.  [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi [...]

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koronowie

Burmistrz Koronowa ogłasza, że prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koronowie w okresie od 8 listopada 2016 r. do 22 listopada 2016 r. Przedmiotowe konsultacje [...]

metryczka