2020

Zarządzanie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku

Zarządzanie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych& [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2020 z dnia 2020-02-14

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2020 z dnia 12 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2020 z dnia 2020-02-12

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2020 z dnia 2020-02-12 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2020 z dnia 10.02.2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2020 z dnia 10.02.2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2020 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie:- nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie rozszerzenia składu komisji negocjacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie rozszerzenia składu komisji negocjacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.6.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zasad umożliwienia zwolnienia z długu z tytułu używania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyznania lokalu z najmem socjalnym z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2020 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2019 z dnia 31 lipca 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zasad umożliwienia zwolnienia z długu z tytułu używania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2020 z dnia 10.01.2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2020 z dnia 10.01.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty w zakresie wyboru wykonawcy, który będzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2020 z dnia 10.01.2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2020 z dnia 10.01.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pod nazwą "Wycinka drzew na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij