2022

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2022 z dnia 18 maja 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2022 z dnia 18 maja 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2022 z dnia 18 maja 2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2022 z dnia 18 maja 2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad umożliwienia zwolnienia z długu z tytułu używania lokali mieszkalnych socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2022 z dnia 17.05.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2022 z dnia 17.05.2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2022 z dnia 16.05.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2022 z dnia 16.05.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2022 z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2022 z dnia 13 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.92.2022 z dnia 11.05.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.92.2022 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Zorganizowanie obozu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2022 z dnia 10 maja 2022 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej w Sitowcu,2. Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w K [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2022 z dnia 9 maja 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2022 z dnia 9 maja 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2022 z dnia 5 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2022 z dnia 5 maja 2022 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zabezpieczenie osuwiska "Tucholska" i przebudowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie:- ochrony i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.  w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2022 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku  zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia ocen testów wiedzy i wyłonienia laureatów konkursu pn. "Myślę, wiec segreguję". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku  w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i wyłonienia wykonawcy zadania pn.:"Wykonanie usług laboratoryjnych metodami [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2022  z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie; powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2022  z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przyznania gminnej spółce wodnej dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2022  z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjny,i w Koron [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2022 z dnia 29 marca 2022 r.  w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja rynku w Koronowie - budowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do przyjmowania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego za [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2022 z dnia 28 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Mąkowarsko [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2022 z dnia 23 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2022 z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i za najem lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2022 z dnia 17 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2022 z dnia 17 marca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2022 z dnia 16 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie,2. Szkoły Podstawowej w Sitowcu,3. Przedszkola [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2022 z dnia 16 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2022 z dnia 16 marca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2022 z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2022 z dnia 10 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2020 z dnia 31 grudni [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2022 z dnia 10 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2022 z dnia 10 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2022 z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie.   [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2022 z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2022 z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2022 z dnia 3 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2022 z dnia 3 marca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.,2022 z dnia 01 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.,2022 z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy na badania laboratoryjne w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2022 z dnia 1 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2022 z dnia 28.02.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2022 z dnia 28.02.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2022 z dnia 14 lutego 2022 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w indywidualnych gospodarstwach domowych powstałych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2022 z dnia 21.02.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2022 z dnia 21.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2022 z dnia 21.02.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2022 z dnia 21.02.2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie:powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie-nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2022 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2022 z dnia 10 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2022 z dnia 10 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2022 z dnia 8 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół,dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2022 z dnia 7 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie udostępniania terenów gminnych na potrzeby świadczeń z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2022 z dnia 7 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2022 z dnia 02 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2022 z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa szaletu miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku,2. Szkoły Podstawowej w Sitowcu,3. Zespołu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie,2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2022 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zasadności wydatków poniesionych w związku z pożarem budynku mieszkalnego znajdującego się we Wtelnie przy ul. Leona [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2022 z dnia 05 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2022 z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwacje [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

metryczka