2019

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2019 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie:- nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie przyznania lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2019 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2019 z dnia 4 lutego 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wycinka drzew na gruntach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców sołectw na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.38.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.050.18.2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.050.18.2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania "Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2019 z dnia 23.01.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2019 z dnia 23.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2019 z dnia 16.01.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2019 z dnia 16.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych o obniżonym standardzie na lokale socjalne [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2019 z dnia 10.01.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2019 z dnia 10.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "WYCINKA DRZEW NA GRUNTACH [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Pana Michała Sławety ze stanowiska Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij