Informacje

Informacje

Skład OKW nr 6 w Koronowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na 25 czerwca 2017 r.

Obwodowa Komisja Wyborczy Nr 6 będzie miała swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo. Skład komisji:1. Katarzyna Szczepańska - Przewodniczący Komisji2. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa o sporządzeniu spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na 25.06.2017 r.

W dniach od 5.06.2017 r. do 19.06.2017 r., na pisemny wniosek wyborcy, spis wyborców jest udostępniany w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 21, w godzinach pracy Urzędu:  poniedziałek od 7³º do [...]

Informacja o terminie i sposobie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie

       Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koronowie zostaną przeprowadzone w dniu 25.06.2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.        W wyborach można głosować tylko na [...]

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Koronowie

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Koronowie   w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r., przyjmowane są w pokoju [...]

metryczka