Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze uchwały »Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie

Uchwała nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie

Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie

Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie

Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich

Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo

Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo

Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2019

Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 725/1 położonej w Koronowie, gm. Koronowo.

Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 1002/38 położonej w Koronowie, gm. Koronowo.

Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo

Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo.

Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2019 rok.

Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OGRODOWA" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo

Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą II” dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij