Informacje

Informacje

Informacja dot. terminu składania wniosków o pełnomocnictwo.

     Burmistrz Koronowa informuje, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 [...]

Informacja dot. głosowania korespondencyjnego

   Burmistrz Koronowa informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. [...]

Informacja dot. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

       Burmistrz Koronowa uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Koronowo, że 25 października 2015 roku odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie [...]

Informacja dot. udostępnienia do wglądu spisu wyborców

       Burmistrz Koronowa informuje wyborców Gminy Koronowo, że w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października br. [...]

Informacja dot. dopisania do spisu wyborców w obwodzie z lokalem przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych.

     Burmistrz Koronowa informuje, że w związku z zarządzonymi na dzień 25 października br. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - wyborca niepełnosprawny może głosować [...]

Informacja dot. dopisania do spisu wyborców osób przebywających czasowo na terenie Gminy Koronowo

       Burmistrz koronowa informuje, że osoby przebywające czasowo na obszarze gminy Koronowo w okresie obejmującym dzień wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej [...]

Informacja dot. sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. [...]

Informacja o możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Osoba uprawniona do udziału w wyborach może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. sporządzona w alfabecie Braille'a , dostępna jest w pokoju [...]

Praca w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Szczegółowe informacje o sposobach zgłoszenia do pracy w obwodowej komisji wyborczej znajdują się w poniższym linku: [...]

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., przyjmowane są w pokoju Nr 24 Urzędu [...]

metryczka