Informacje Urzędu

Informacje Urzędu

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2011 z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2011 z dnia 30 września 2011 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych [...]

informacja dot. WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

BURMISTRZ KORONOWA UPRZEJMIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW GMINY KORONOWO, ŻE WNIOSKI O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KORONOWIE UL. [...]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2011 r. (II)

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 9 [...]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2011 r. (I)

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 4 [...]

Obwieszczenie PKW z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2011.2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2011 z dnia 08 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. [...]

metryczka