)


Koronowo 2008-04-21

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Niniejszym informuję, iż w dniu 21 kwietnia 2008 r. Gmina Koronowo w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie:
nr XV/165/07 z dnia 28 grudnia, 2007 r.,
nr XV/166/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.,
nr XVI/173/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.,
nr XVII/188/08 z dnia 27 lutego 2008 r.,
nr XVII/189/08 z dnia 27 lutego 2008 r.,
nr XVII/190/08 z dnia 27 lutego 2008 r.,
nr XVII/191/08 z dnia 27 lutego 2008 r.,
podpisała umowę z Pracownią Projektową „SIGMA” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Strzeleckiej 10/26, 85-309 Bydgoszcz. Wartość podpisanej umowy 115000.00 zł netto.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (21 kwietnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (21 kwietnia 2008, 13:53:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1210