Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. "Wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”

Urząd Miejski w Koronowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pt. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : [...]

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. "Wykonania przeglądu obszaru i granic aglomeracji Koronowo"

Urząd Miejski w Koronowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pt. Wykonania przeglądu obszaru i granic aglomeracji Koronowo, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : Kamil Nabagło o [...]

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. Dostawa i montaż klimatyzatora 5kW dla Urzędu Miejskiego w Koronowie

Urząd Miejski w Koronowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pt. Dostawa i montaż klimatyzatora 5kW dla Urzędu Miejskiego w Koronowie, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : PHU CLIMAG [...]

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania remontu pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego ul. Plac Zwycięstwa 1

    Urząd Miejski w Koronowie ul. Pl. Zwycięstwa 1, 86 - 010 Koronowo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dot. wykonania remontu pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego  ul. Plac [...]

metryczka