2022

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr 0R-S.0050.240.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.240.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.239.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.239.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.237.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.237.022 z dnia 27 grudnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.236.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.236.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2023-2025. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.238.2022 z dnia 27.12.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.238.2022 z dnia 27.12.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.235.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku

arządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.235.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.234.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.234.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.233.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.233.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki "KORONA FELIX VALLIS". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.232.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.232.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.231.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.231.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie na terenie miasta Koronowo Punktu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.230.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.230.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie na terenie Gminy Koronowo Punktu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.229.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.229.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.228.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.228.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.227.2022 z dnia 09 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.227.2022 z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koro [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.226.2022 z dnia 08 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.226.2022 z dnia 08 grudnia 2022 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.225.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.225.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny najkorzystniejszej oferty wykonawcy usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, kotów wolno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.224.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.224.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny najkorzystniejszej oferty wykonawcy usług odbioru z terenu gminy Koronowo padłych zwierząt [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.223.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.223.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania członka Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.222.2022 z dna 6 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.222.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.221.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.221.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.220.2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.220.2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym d sektora finansów publicznych w roku 2023 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.219.2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.219.2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.218.2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.218.2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.217.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.217.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.216.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.216.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.215.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.215.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.214.2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.214.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.213.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.213.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy boisku przy Zespole Szkół we Wtelnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.212.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.212.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2022 z dnia 17.11.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WĄSKOTOROWA" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku  zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2022 z dnia 14 listopada 2022 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2023 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa dróg na terenie Gminy Koronowo, w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac i wyboru zwycięzcy konkursu na logo 655 - lecia nadania praw miejskich dla Koronowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2022 z dnia 9 listopada 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2022 z dnia 8 listopada 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2022 z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy " Opracowanie projektu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2022 z dnia 04.11.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2022 z dnia 04.11.2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu " Tuszyny nad Kanałem Lateralnym" w Koronowie, gm. Kor [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2022 z dnia 2 listopada 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2022 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2022 z dnia 31 października 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.200.2022 z dnia 28.10.2022r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.200.2022 z dnia 28.10.2022r. w sprawie zmiany składu komisji zdrowotnej do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2022 z dnia 27 października 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Projekt plaży w Salnie wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2022 z dnia 26 października 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2022 z dnia 26 października 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2022 z dnia 26 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2022 z dnia 26 października 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa samochodu dostawczego dla Miejsko - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2022 z dnia 20 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2022 z dnia 20 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa placu zabaw w Wierzchucinie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2022 z dnia 19 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2022 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2022 z dnia 19 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2022 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2022 z dnia 17 października 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2022 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2022 z dnia 17 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2022 z dnia 17 października 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2022 z dnia 17 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2022 z dnia 17 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2022 z dnia 13 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2022 z dnia 13 października 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2022 z dnia 12 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2022 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni drogi gminnej przy ul. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2022 z dnia 11 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2022 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2022 z dnia 10 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2022 z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.185.2022 z dnia 6 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.185.2022 z dnia 6 października 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.183.2022 z dnia 05 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.183.2022 z dnia 05 października 2022 roku w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca Gminy [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA nr OR-S.0050.184.2022 z dnia 5 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.184.2022 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2022 z dnia 4 października 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2022 z dnia 4 października 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.181.2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.181.2022 z dnia 30 września 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.180.2022 z dnia 30 września 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.180.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.179.2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.179.2022 z dnia 29 września 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2022 z dnia 29 września 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2022 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2022 z dnia 28 września 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S..0050.176.2022 z dnia 16 września 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S..0050.176.2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S..0050.175.2022 z dnia 15 września 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S..0050.175.2022 z dnia 15 września 2022 r.  w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2022 z dnia 14 września 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2022 z dnia 12 września 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2022 z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i najem socjalny lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobzu gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2022 z dnia 9 września 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2022 z dnia 9 września 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2022 z dnia 9 września 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2022 z dnia 9 września 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2022 z dnia 7 września 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2022  z dnia 7 września 2022 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2022 z dnia 06.09.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2022 z dnia 06.09.2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tryszczyn [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2022 z dnia 05 września 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2022 z dnia 05 września 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu pod parking [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2022 z dnia 5 września 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2022 z dnia 01 września 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2022 z dnia 01 września 2022 roku w sprawie: wprowadzenia cennika usług Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2023. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu do koordynacji zadań dotyczących rozwoju gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Projekt plaży w Salnie wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.  w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.  w sprawie zmiany zarządzenia z 01 lipca 2022 r. nr OR-S.0050.123.2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2022 z dnia 16.08.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2022 z dnia 16.08.2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Zadanie 1 - Budowa urządzenia do zjazdu linowego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2022 z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.  w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim - plaża [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.140.2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.140.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.137.2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.137.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim - plaża [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.138.2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.138.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2022 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.139.2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.139.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.136.2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.136.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.135.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.135.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.134.2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.134.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2022 z dnia 21.07.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2022 z dnia 21.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2022 z dnia 19 lipca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2022 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie pomieszczeń budynku Punktu Informacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.  w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte we Mąkowarsku, dla [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2022 z dnia 11 lipca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2022 z dnia 8 lipca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2022 z dnia 8 lipca 2022 r.  w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2023 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2022 z dnia 7 lipca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2022 z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Koron [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2022 z dnia 01 lipca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2022 z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2022 z dnia 01 lipca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2022 z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2022 z dnia 01 lipca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2022 z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Sitowcu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122A.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122A.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za rok 2021. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121A.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121A.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za rok 2021. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku  zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2022 z dnia 28.06.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2022 z dnia 28.06.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kor [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2022 z dnia 15.06.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2022 z dnia 15.06.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koron [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2022 z dnia 14.06.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2022 z dnia 14.06.2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tryszczyn. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca gminy K [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2022 z dnia 06.06.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2022 z dnia 06.06.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koro [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja rynku w Koronowie - budowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2022 z dnia 26 maja 2022 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2021, w tym kwotę deficytu: kwotę wykorzystanych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno ( działki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2022 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2022 z dnia 23 maja 2022 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2022 z dnia 19 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2022 z dnia 18 maja 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2022 z dnia 18 maja 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2022 z dnia 18 maja 2022

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2022 z dnia 18 maja 2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad umożliwienia zwolnienia z długu z tytułu używania lokali mieszkalnych socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2022 z dnia 17.05.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2022 z dnia 17.05.2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2022 z dnia 16.05.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2022 z dnia 16.05.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2022 z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2022 z dnia 13 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.92.2022 z dnia 11.05.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.92.2022 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Zorganizowanie obozu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2022 z dnia 10 maja 2022 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej w Sitowcu,2. Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w K [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2022 z dnia 9 maja 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2022 z dnia 9 maja 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2022 z dnia 5 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2022 z dnia 5 maja 2022 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zabezpieczenie osuwiska "Tucholska" i przebudowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie:- ochrony i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.  w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2022 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku  zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia ocen testów wiedzy i wyłonienia laureatów konkursu pn. "Myślę, wiec segreguję". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku  w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i wyłonienia wykonawcy zadania pn.:"Wykonanie usług laboratoryjnych metodami [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia środków [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2022  z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie; powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2022  z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przyznania gminnej spółce wodnej dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2022  z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjny,i w Koron [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2022 z dnia 29 marca 2022 r.  w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja rynku w Koronowie - budowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do przyjmowania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego za [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2022 z dnia 28 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Mąkowarsko [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2022 z dnia 23 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2022 z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i za najem lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2022 z dnia 17 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2022 z dnia 17 marca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2022 z dnia 16 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie,2. Szkoły Podstawowej w Sitowcu,3. Przedszkola [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2022 z dnia 16 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2022 z dnia 16 marca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2022 z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2022 z dnia 10 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2020 z dnia 31 grudni [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2022 z dnia 10 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2022 z dnia 10 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2022 z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie.   [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2022 z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2022 z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2022 z dnia 3 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2022 z dnia 3 marca 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.,2022 z dnia 01 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.,2022 z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy na badania laboratoryjne w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2022 z dnia 1 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2022 z dnia 28.02.2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2022 z dnia 28.02.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2022 z dnia 14 lutego 2022 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w indywidualnych gospodarstwach domowych powstałych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2022 z dnia 21.02.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2022 z dnia 21.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2022 z dnia 21.02.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2022 z dnia 21.02.2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie:powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie-nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2022 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2022 z dnia 10 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2022 z dnia 10 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2022 z dnia 8 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół,dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2022 z dnia 7 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie udostępniania terenów gminnych na potrzeby świadczeń z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2022 z dnia 7 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2022 z dnia 02 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2022 z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa szaletu miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku,2. Szkoły Podstawowej w Sitowcu,3. Zespołu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie,2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2022 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zasadności wydatków poniesionych w związku z pożarem budynku mieszkalnego znajdującego się we Wtelnie przy ul. Leona [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2022 z dnia 05 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2022 z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwacje [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 [...]

metryczka