Zamówienia

Zamówienia

Dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448 zamowienia@spzoz.koronowo.pl   ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W [...]

Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448 zamowienia@spzoz.koronowo.pl   ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W [...]

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AMBULANSU SANITARNEGO (TYPU A) WRAZ Z FABRYCZNIE NOWYMI NOSZAMI MEDYCZNYMI DO TRANSPORTU PACJENTÓW DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO AMBULANSU SANITARNEGO (TYPU A) WRAZ Z FABRYCZNIE NOWYMI NOSZAMI MEDYCZNYMI DO TRANSPORTU PACJENTÓW DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIEPrzedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy [...]

Dostawę szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448 zamowienia@spzoz.koronowo.pl   ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W [...]

Usługa wykonania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448 zamowienia@spzoz.koronowo.pl   ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W [...]

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AMBULANSU DROGOWEGO (TYPU C) WRAZ Z FABRYCZNIE NOWYM WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AMBULANSU DROGOWEGO (TYPU C) WRAZ Z FABRYCZNIE NOWYM WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIEPrzedmiotowe postępowanie prowadzone jest [...]

13.12.2021 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA: „Dostawę paliw płynnych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448 zamowienia@spzoz.koronowo.pl     ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W [...]

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie   Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021.1773 ze zm.) w zw. [...]

metryczka