2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2021 z dnia 20 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2021 z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2021 r., sygn. NGK.7021.7.3.2021, pn.: "Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont nawierzchni ul. Klasztornej w Koronowie, stanowiącej działki o nr ewid. 1227/2, 1210 i 1211".

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (20 lipca 2021)
Opublikował: Beata Kolasińska (22 lipca 2021, 08:52:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 981