Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. Dostawa i montaż klimatyzatora 5kW dla Urzędu Miejskiego w Koronowie

Urząd Miejski w Koronowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pt. Dostawa i montaż klimatyzatora 5kW dla Urzędu Miejskiego w Koronowie, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : PHU CLIMAG Mariusz Wiaderkiewicz.
Wybrana oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (13 lipca 2022)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (13 lipca 2022, 10:38:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 607