Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont drogi gminnej w Nowym Dworze, stanowiącej działkę o nr ewid. 150/2”.

metryczka


Wytworzył: Marta Kruszyńska (27 sierpnia 2021)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (31 sierpnia 2021, 15:15:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1063