Zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont nawierzchni ul. Klasztornej w Koronowie, stanowiącej działki o nr ewid. 1227/2, 1210 i 1211”.

metryczka


Wytworzył: Marta Kruszyńska (10 sierpnia 2021)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (11 sierpnia 2021, 12:47:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 617