2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2020 z dnia 30 czerwca roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2020 z dnia 30 czerwca roku w sprawie: wyłonienia wykonawcy do opracowania pn.: Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo z perspektywą do 2024 r." oraz opracowania pn.: "Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla gminy Koronowo na lata 2020-2022"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (30 czerwca 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (20 lipca 2020, 15:12:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423