2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.109.2020 z dnia 16.07.2020 r.

w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019 r. poz. 2277 t.j. ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§1
Powołuję Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
  1. Pani Sylwia Klonowska - Przewodnicząca Komisji
  2. Pani Adela Rojek - Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Pani Maria Skoczyńska-Grygier - Członek Komisji
  4. Pani Żaneta Zenel - Członek Komisji
  5. Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Członek Komisji
  6. Pani Halina Markiewicz - Członek Komisji
  7. Pani Dorota Popa - Członek Komisji
  8. Pan Ryszard Chrzanowski - Członek Komisji
  9. Pan Wojciech Skoczek - Członek Komisji
 
§2
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.186.2018 r. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Patryk Mikołajewski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (16 lipca 2020)
Opublikował: Beata Kolasińska (16 lipca 2020, 12:43:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 912