2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim"

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję „Gminną Komisję Oceniającą”, w składzie: Marta Sadkowska – Zielke, Grażyna Marciniak, Zenon Rydelski.
§ 2. Zadaniem „Gminnej Komisji Oceniającej” jest wizytacja ogrodów zgłoszonych do gminnego etapu konkursu „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim” oraz wytypowanie zwycięskiego do etapu powiatowego.
§  3.  „Gminna Komisja Oceniająca” przeprowadzi ocenę ogrodów zgodnie z „Regulaminem konkursu Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim”, nadesłanym przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        Burmistrz Koronowa
                                                                                     /-/ Patryk Mikołajewski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (16 czerwca 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (17 czerwca 2020, 14:00:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Marta Sadkowska-Zielke (18 czerwca 2020, 08:08:00)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 988