Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej w Koronowie - VIII kadencja (2018-2023)

Rok 2018


Protokół Nr I/18 z obrad I sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 23 listopada 2018r.
Protokół Nr II/18 z obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 5 grudnia 2018r.
Protokół Nr III/18 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 5 grudnia 2018r
Protokół Nr IV/18 z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 21 grudnia 2018r
Rok 2019

Protokół Nr V/19 z obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 30 styczeń i 11 luty 2019r.
Protokół Nr VI/19 z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 27 luty 2019r.
Protokół Nr VII/19 z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 10 kwietnia 2019r.
Protokół Nr VIII/19 z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 30 kwietnia 2019r.
Protokół Nr IX/19 z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 30 maja 2019r.
Protokół Nr X/19 z obrad X sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 14 czerwca 2019r.
Protokół Nr XI/19 z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 26 czerwca 2019r.
Protokół Nr XII/19 z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 31 lipiec 2019r.
Protokół Nr XIII/19 z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 28 sierpień 2019r.
Protokół Nr XV/19 z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 15 października 2019r.
Protokół Nr XVI z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 15 października 2019r.
Protokół Nr XVII/19 z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 20 listopada 2019r.
Protokół Nr XVIII/19 z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 28 listopada 2019r.
Protokół Nr XIX /19z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 13 grudnia 2019r.
Protokół Nr XIV/19 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 25 i 27 września 2019r.
Protokół Nr XX/19 z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 20 grudnia 2019r.

Rok 2020

Protokół Nr XXI/20 z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 29 stycznia
2020 r.
Protokół Nr XXII/20 z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 26 luty
2020 r.

Protokół Nr XXIII/20 z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 18 marca
2020 r.

Protokół Nr XXIV/20 z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 29 kwietnia
2020 r.

Protokół Nr XXV/20 z obrad nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 13 maja 2020 r.

Protokół Nr XXVI/20 z obrad nadzwyczajnej XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 27 maja 2020 r.

Protokół Nr XXVII/20 z obrad zwyczajnej XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 24 czerwca 2020 r.
Protokół Nr XXVIII/20 z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r.
Protokół Nr XXIX/20 z obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 09 września 2020 r.

Protokół Nr XXX/20 z obrad XXX  sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 30 września 2020 r.

Protokół Nr XXXI/20 z obrad XXXI  sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 28 października 2020 r.

Protokół Nr XXXII/20 z obrad XXXII  sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 25 listopada 2020 r.
Protokół Nr XXXIV/21 z obrad XXXIV  sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 26 stycznia 2021 r.
Protokół Nr XXXV/21 z obrad XXXV nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 10 lutego 2021 r.
Protokół Nr XXXVI/21 z obrad XXXVI  sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 24 lutego 2021 r.
Protokół Nr XXXVII/21 z obrad XXXVII nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 8 marca 2021 r.
Protokół Nr XXXVIII/21 z obrad XXXVIII   sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 31 marca 2021 r.
Protokół Nr XXXIX/21 z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Protokół Nr XL/21 z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 26 maja 2021 r.
Protokół Nr XLI/21 z obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 14 czerwca 2021 r.
Protokół Nr XLII/21 z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.
Protokół Nr XLIII/21 z obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 6 sierpnia 2021 r.
Protokół Nr XLIV/21 z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 25 sierpnia 2021 r.
Protokół Nr XLV/21 z obrad XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 8 września 2021 r.
Protokół NR XLVII/21 z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 27 października 2021 r.
Protokół Nr XLVIII/21 z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 24 listopada 2021 r.
Protokół Nr XLIX/21 z obrad XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 8 grudnia 2021 r.
Protokół Nr L/21 z obrad L sesji Rady Miejskiej  w Koronowie odbytej w dniu 22 grudnia 2021 r.
Protokół Nr LI/22 z obrad LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 12 stycznia 2022 r.
Protokół Nr LII/22 z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 26 stycznia 2022 r.
Protokół Nr LIII/22 z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 23 lutego 2022 r.
Protokół Nr LIV/22 z obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 30 marca 2022 r.
Protokół Nr LV/22 z obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 01 kwietnia 2022 r.
Protokół Nr LVI/22 z obrad LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 05 kwietnia 2022 r.
Protokół Nr LVII/22 z obrad LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2022 r.
Protokół Nr LVIII/22 z obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2022 r.
Protokół Nr LIX/22 z obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 01 czerwca 2022 r.
Protokół Nr LX/22 z obrad LX sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 29 czerwca 2022 r.
Protokół Nr LXI/22 z obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 12 lipca 2022 r.
Protokół Nr LXII/22 z obrad LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 25 lipca 2022 r.
Protokół Nr LXIII/22 z obrad LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 3 sierpnia 2022 r.
Protokół Nr LXIV/22 z obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2022 r.
Protokół Nr LXV/22 z obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 28 września 2022 r.
Protokół Nr LXVI/22 z obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 26 października 2022 r.
Protokół Nr LXVII/22 z obrad LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 14 listopada 2022 r.
Protokół Nr LXVIII/22 z obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 30 listopada 2022 r.
Protokół Nr LXX/22 z obrad LXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 21 grudnia 2022 r.
Protokół Nr LXXI/23 z obrad LXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.
Protokół Nr LXXII/23 z obrad LXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 3 lutego 2023 r.
Protokół Nr LXXIII/23 z obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 22 lutego 2023 r.
Protokół Nr LXXIV/23 z obrad LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 22 marca 2023 r.
Protokół Nr LXXV/23 z obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 29 marca 2023 r.
Protokół Nr LXXVI/23 z obrad LXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 19 kwietnia 2023 r.
Protokół Nr LXXVII/23 z obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 26 kwietnia 2023 r.
Protokół Nr LXXVIII/23 z obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 31 maja 2023 r.
Protokół Nr LXXIX/23 z obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 28 czerwca 2023 r.
Protokół Nr LXXX/23 z obrad LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 20 lipca 2023 r.
Protokół Nr LXXXI/23 z obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2023 r.
Protokół Nr LXXXII/23 z obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2023 r.
Protokół Nr LXXXIV/23 z obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 25 października 2023 r.
Protokół Nr LXXXV/23 z obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie odbytej w dniu 29 listopada 2023 r.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Koronowie (24 grudnia 2018)
Opublikował: Aneta Babińska (24 grudnia 2018, 11:01:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (23 kwietnia 2024, 12:35:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9472