2018

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2018

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2018 z 19 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr OR-S.0050.135.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad umożliwienia zwolnienia z długu z tytułu używania lokali mieszkalnych i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki "KORONA FELIX VALLIS" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Bieżąca obsługa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonywanie usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.165.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Obsługa prawna Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia liczby zastępców Burmistrza Koronowa i powołania pierwszego zastępcy Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2019 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr OR-S.0050.146.2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2018 z dnia 04 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na "Świadczeniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2018 z dnia 03 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2018 z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji w celu likwidacji nieaktualnych pieczęci urzędowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2018 z dnia 11 kwietnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.166.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.166.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.  zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2018 z dnia 11 kwietnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2019-2025 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2018 z dnia 8 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2018 z dnia 7 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2018 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2018 z dnia 2 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2018 z dnia 2 listopada 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2018 z dnia 31 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2018 z dnia 31 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2018 z dnia 31 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do dokonywania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2018 z dnia 31 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2018 z dnia 30 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu ciężarowego marki PEUGEOT PARTNER o nr rejestracyjnym CBY NM 97 oraz samochodu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2018 z dnia 30 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.38.2011  z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.147.2018 z dnia 25 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.147.2018 z dnia 25 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2018 z dnia 19 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2018 z dnia 19 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania "zakup sadzonek oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2018 z dnia 19 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pod nazwą "Wycinka [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2018 z dnia 18 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2018 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2018 z dnia 17 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2018 z dnia 17 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2018 z dnia 15 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyznania lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2018 z dnia 11 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2018 z dnia 8 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2018 z dnia 8 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2018 z dnia 8 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2018 z dnia 4 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2018 z dnia 2 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2018 z dnia 2 października 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2018 z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Koronowo rzeczoznawców do oszacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnych produktów pochodzenia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2018 z dnia 27 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2018 z dnia 26 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2018 z dnia 26 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2018 z dnia 26 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2018 z dnia 20 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2018 z dnia 18 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu ciężarowego marki PEUGEOT PARTNER o nr rejestracyjnym CBY NM 97 oraz samochodu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2018 z dnia 14 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2018 z dnia 14 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy raportu z realizacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2018 z dnia 7 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania składu komisji, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wymiana rozdzielni głównej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2018 z dnia 7 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2018 z dnia 7 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2018 z dnia 7 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2018 z dnia 4 września 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pod nazwą "Wprowadzenie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy Koronowo oraz do obsługi i zabezpieczenia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2018 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bytkowice na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia czasu pracy na okres od 1 sierpnia 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. oraz zmiany godzin urzędowania pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania propozycji włączenia do programu lokalnych wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu, elementów ukierunkowanych na zwalczanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2018 z dnia 20 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2018 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Utwardzenie, karczowanie, prace [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2018 z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2019 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Azbest 2018" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie określenia miejsca i terminu publicznego losowania wniosków zakwalifikowanych do udziału w Programie Priorytetowym Ekopiec 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa samochodu pożarniczego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny szkód powstałych w pasiekach pszczelich [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny szkód powstałych w pasiekach pszczelich [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. o powołaniu "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie desygnowania członka rady nadzorczej spółki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie" za rok 2017. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie" za rok 2017. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Koronowo, na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-14/09 z dnia 16.06.2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wdrożenia polityk ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2017, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy na badania laboratoryjne w ramach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do dokonywania weryfikacji formalnej wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła zasilanego paliwem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2018 z dnia 22 maja 2018 r. o powołaniu "Komisji konkursowej" do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs pn. "Drugie życie odpadów-kreatywny recykling" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2018 z dnia 22 maja 2018 r. o powołaniu "Komisji konkursowej" do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pn. "Szanuj Ziemię, szanuj życie, dziel odpady [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2018 z dnia 21 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2018 z dnia 7 maja 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na potrzeby udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Witoldowie, sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. "Obrona Cywilna Wokół Nas - Walka ze [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2018 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na Opracowaniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji zdrowotnej do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na potrzeby udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustanego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kor [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i  przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2018 z dnia 30 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2018 z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do 2025 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2018 z dnia 23 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2018 z dnia 23 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2018 z dnia 21 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów druków dla udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2018 z dnia 21 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2018 z dnia 20 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulic na OM Samociążek [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2018 z dnia 20 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2018 z dnia 16 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2018 z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2018 z dnia 13.03.2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2018 z dnia 13.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2018  z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2018  z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2018 z dnia 8 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2018 z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2018 z dnia 6 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2018 z dnia 6 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie: działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie:- nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w sprawie rozszerzenia zakresu umowy nr IPP.272.56.2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2018 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu| [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.15.2018 z dnia 2 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.15.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2018 z dnia 2 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie zasad postępowania z aktami notarialnymi, zawiadomieniami i postanowieniami [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronow [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania II zastępcy Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na Świadczeniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

metryczka