2017

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

2017

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji, nakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji, nakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych [...]

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Koronowa, z-ców burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, za rok 2017

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Koronowa, z-ców burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, za rok 2017. Oświadczenie majątkowe [...]

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Koronowie za 2017 rok

Bociek Halina Maria Czarnotta Danuta Elżbieta Gordon Tomasz Holka Krzysztof Bartłomiej Karwat Katarzyna Kruszczyński Wojciech  Robert Kuropatwiński Marian Bogusław Mikołajewski Patryk [...]

Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z objęciem funkcji radnego w trakcie trwania kadencji rady

Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z objęciem funkcji radnego w trakcie trwania kadencji radyKatarzyna Karwat - [...]

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji, nakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych.

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem funkcji, nakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych. [...]

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji, nakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych.

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji, nakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych. [...]

metryczka