2017

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2017

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.229.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.229.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.228.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.228.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr OR-S.0050.165.2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.226.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.226.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.227.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.227.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr OR-S.0050.227.2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.225.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.225.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.224.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.224.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.223.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.223.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.222.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.222.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.221a.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.221a.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.221.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.221.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki "KORONA FELIX VALLIS" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.220a.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.220a.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-14/09 z dnia 16.06.2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.220.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.220.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie w dniu 29 grudnia 2017 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.219.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.219.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wolnego od pracy dnia 8 stycznia 2018 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.218.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.218.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do celu likwidacji nieaktualnych pieczęci urzędowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.216.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.216.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.217.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.217.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.215.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.215.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2018 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.213.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.213.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.214.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.214.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.212.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.212.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Bieżąca obsługa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie korzystania z lodowiska oraz wprowadzenia cennik opłat za korzystanie z lodowiska usytuowanego przy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie przy ulicy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie kontroli finansowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronow [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2017 z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronow [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018 - 2025 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2017 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Demontaż, transport i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Sporządzenie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2017 z dnia 8 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.38.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2017 z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2017 z dnia 3 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2017 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2017 z dnia 31 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2017 z dnia 31 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych na stan Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2017 z dnia 31 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2017 z dnia 31 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2017 z dnia 27 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2017 z dnia 27 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2017 z dnia 24 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2017 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2017 z dnia 20 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2017 z dnia 20 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2017 z dnia 18 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "WISŁA-17" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2017 z dnia 17 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2017 z dnia 17 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która przygotuje postępowanie, dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2017 z dnia 16 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2017 z dnia 16 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2017

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2017 z dnia 13 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zamiany wymagalnych świadczeń pieniężnych z tytułu czynszu najmu na inne świadczenia za okres od 1 stycznia 2017 r. do 9 sierpnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2017 z dnia 13 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2017 z dnia 10 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2017 z dnia 10 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2017 z dnia 5 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Koronowo oraz wprowadzenia Planu akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2017 z dnia 5 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wolnego od pracy dnia 2 listopada 2017 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2017 z dnia 5 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie rozpoczęcia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2017 z dnia 4 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji zdrowotnej do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2017 z dnia 4 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2017 z dnia 4 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2017 z dnia 2 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wymiany stolarki okiennej przez najemców lokali komunalnych i udziału Gminy w kosztach tej wymiany [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2017 z dnia 29 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Pełnienie nadzoru [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2017 z dnia 29 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2017 z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2017 z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2017 z dnia 22 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów w Gminie Koronowo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2017 z dnia 22 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2017 z dnia 22 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2017 z dnia 22 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2017 z dnia 19 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Koronowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2017 z dnia 18 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Koronowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.159.2017 z dnia 18 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.159.2017 z dnia 18 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2017 z dnia 14 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2017 z dnia 14 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2017 z dnia 12 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2017 z dnia 12 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155a.2017 z dnia 11 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155a.2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku huraganu, który przeszedł z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez teren Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2017 z dnia 11 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2017 z dnia 11 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2017 z dnia 8 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2017 z dnia 8 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2017 z dnia 8 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2017 z dnia 5 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2017 z dnia 5 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur w celu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2017 z dnia 5 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2017 z dnia 1 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2017 z dnia 1 września 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie, zarządzonych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskie w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku huraganu, który przeszedł z 11 na 12 sierpnia przez teren Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2017 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad umożliwienia zwolnienia z długu z tytułu używania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Zakup wraz z dostawą [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2017 z dnia 31 lipca 2017 rokuzmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2017 z dnia 26 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiących wlasność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2017 z dnia 26 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie oraz do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126a.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126a.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG/0152 - 14/09 z 16.06.2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2017 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2017 z dnia 24 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki na podstawie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2017 z dnia 24 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2017

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2017

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2017 z dnia 13 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej w Sitowcu.2. Szkoły Podstawowej im. Obrońców [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2017 z dnia 7 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej nieruchomości położonej w miejscowości Morzewiec [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.114.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.114.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Koronowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 1250/5 o [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie,2. Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.110a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.110a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. budownictwa w wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Demontaż, transport i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2011 z dnia 19 lipca 2011 r. dotyczącego powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Kajakowej i ul. Wczasowej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Dalekiej na OM Samociążek w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.101.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.101.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie i powołania Komisji konkursowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. o powołaniu "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu likwidacji nieaktualnych pieczęci urzędowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do 2025 roku [...]

Zarządzanie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.94.2017 z dnia 31 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2017 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2017 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2016, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystywanych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2017 z dnia 24 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2017 z dnia 24 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2017 z dnia 23 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2017 z dnia 17 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2017 z dnia 16 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2017 z dnia 16 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2017 z dnia 16 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania gminnego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie oraz do obsługi i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2017 z dnia 5 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Mąkowarsku oznaczonej numerem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2017 z dnia 4 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie - Wilc [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR-S.0050.218.2015 z 14 grudnia 2015 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn."Obrona Cywilna Wokół Nas - sygnały [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2017 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na pełnieniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie i powołania Komisji konkursowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Koronowie oznaczonej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Budowa placu zabaw w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie.2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. budownictwa w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.35.2015 z dnia 13 marca 2015 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Koronowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2017-2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie" za rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie" za rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Zadrzewienie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2017 z dnia 31 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Żłobka Samorządowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2017 z dnia 24 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na potrzeby udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodn [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2017 z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Aktualizacja inwentaryzacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Bieżąca obsługa geodezyjna [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów obecnych klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koronowie do klas VII w roku szkolnym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów obecnych klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koronowie do klas IV w roku szkolnym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli oraz oddziałów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2017/2018 do klas pierwszych w szkołach podstawowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2017 z dnia 8 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2017 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie sposobu rozliczania dotacji przekazywanej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie stawek najmu w budynkach szkolnych stanowiących nieruchomość Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2017 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2017 z dnia 6 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2017 z dnia 2 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie projektów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu mieszkań chronionych w Gminie Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu odpłatności podstawowej Mieszkań Chronionych w miejscowości Huta 46 o numerach 4, 5, 6, 7a i 8, 89-413 Wąwelno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ko0nsultacji społecznych dot. zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.25.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.25.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2017 z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw tworzenia Żłobka Samorządowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przekazywania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dokonywania zmian w planach finansowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki "KORONA FELIX VALLIS" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonanie usług i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2017 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie korzystania z lodowiska oraz wprowadzenia cennika opłat za [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Zorganizowanie obozu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Żłobka Samorządowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania "Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur w celu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wskazania osób w skład Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Bieżąca obsługa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

metryczka