Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenów "Przyrzecze I" położonych w Koronowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów "Przyrzecze I" położonych w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu "Przy torach" położonego w Koronowie, gmina Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy torach" położonego w Koronowie, gmina Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu "Samociążek" położonego w Samociążku, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Samociążek" położonego w Samociążku, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 października 2016 r. o przyjęciu Uchwały Nr XXXIV/283/16 w sprawie mpzp "Obwodnica I" dla terenów położonych w Tryszczynie, gm. Koronowo

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 października 2016 r. o przyjęciu Uchwały Nr XXXIV/283/16 w sprawie mpzp "Obwodnica I" dla terenów położonych w Tryszczynie, gm. Koronowo [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 7 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo  (w myśl [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 7 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo (w myśl art. 39 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenów "Przyrzecze I" położonych w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów "Przyrzecze I" położonych w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 1 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 1 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo  (w myśl art. 17 pkt 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Obwodnia I" dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obwodnia I" dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo wraz z prognozą [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 czerwca 2016 r. o przyjęciu Uchwały Nr XXVII/239/16 w sprawie mpzp "Lipkusz 3" dla terenu położonego w Koronowie

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 czerwca 2016 r. o przyjęciu przez Radę Miejską w Koronowie dnia 25 maja 2016 r. uchwały Nr XXVII/239/16 w sprawie mpzp "Lipkusz 3" dla terenu położonego w Koronowie. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 lutego 2016 r. o przyjęciu Uchwały Nr XXII/203/16 w sprawie mpzp "Tryszczyn nad Brdą" dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 lutego 2016 r. o przyjęciu przez Radę Miejską w Koronowie dnia 24 lutego 2016 r. uchwały Nr XXII/203/16 w sprawie uchwalenia mpzp "Tryszczyn nad Brdą" dla terenu położonego w Tryszczynie gm. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Park Wiatrowy Koronowo IX" oraz "Park Wiatrowy Koronowo X" dla terenów położonych w gminie Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:- "Park Wiatrowy Koronowo IX" dla terenów położonych w  gminie Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Park Wiatrowy V" dla terenów położonych w gminie Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy V" dla terenów położonych w  gminie Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Lipkusz 3" dla terenu położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 3" dla terenu położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "za Pilawą II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 21 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "za Pilawą II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "za Pilawą II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 21 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "za Pilawą II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo  (w myśl art. 17 pkt 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Tryszczyn nad Brdą" dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 listopada 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr XVI/164/15 w sprawie mpzp "Romanowo" w Koronowie

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 listopada 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Romanowo" w Korono [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo (art. 11 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pzrestrzennego miasta i gminy Koronowo  (w myśl art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Romanowo" w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Romanowo" w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Morzewiec" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morzewiec" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Morzewiec" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morzewiec" dla terenu położónego w Tryszczynie, gm. Koronowo  (w myśl art. 17 pkt 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Jana Pawła II - Lipkusz" dla terenu położonego w Koronowie (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jana Pawła II - Lipkusz" dla terenu położonego w Koronowie (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Jana Pawła II - Lipkusz" dla terenu położonego w Koronowie (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jana Pawła II - Lipkusz" dla terenu położonego w Koornowie  (w myśl art. 17 pkt 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo  (w myśl art. 17 pkt 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie  (w myśl art. 17 pkt 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie  (w myśl art. 17 pkt 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie  (w myśl art. 17 pkt 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 czerwca 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr XI/101/15 w sprawie mpzp "Lipkusz 2" dla terenu położonego w Koronowie

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 czerwca 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 2" dla terenu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 maja 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr X/93/15 w sprawie mpzp "Lipkusz 1" dla terenu położonego w Koronowie

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 maja 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 1" dla terenu położonego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 maja 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr X/92/15 w sprawie mpzp "Zacisze" dla terenu położonego w Koronowie

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 maja 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr X/92/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zacisze" dla terenu położonego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 maja 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr VIII/80/15 w sprawie mpzp "Sportowa-Kotomierska-Przemysłowa" dla terenu położonego w Koronowie

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 maja 2015 r. o przyjęciu Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sportowa-Kotomierska-Przemysłowa" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu "Przy Kanale" położonego w Koronowie (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  "Przy Kanale" położonego w Koronowie (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu "Przy Kanale" położonego w Koronowie (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy Kanale" położonego w Koronowie  (w myśl art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Tryszczyn nad Brdą" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Tryszczyn nad Brdą" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo (art. 17 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo (w myśl art. 17 pkt 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Zacisze" dla terenu położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zacisze" dla terenu położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Lipkusz 2" dla terenu położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 2" dla terenu położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Lipkusz 1" dla terenu położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 1" położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

metryczka