2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2016 z dnia 27 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2016 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2015, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych środków; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu  terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz osób prywatnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 maja 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (30 maja 2016, 15:19:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1024