2016 r.

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur w celu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania oraz realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działki o [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.38.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r. sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.166.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.166.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na potrzeby udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.165.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.165.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.161.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.161.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie korzystania z lodowiska oraz wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z lodowiska usytuowanego przy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie przy ulicy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2016  z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2015 z dnia 26 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 30 grudnia 2016 r. godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur w celu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie kontroli finansowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na wykonaniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Bieżąca obsługa prawna [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Koronowo oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Koronowo dla samorządowej instytucji kultury [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza NR SG/0152 - -15/09 z 16.06.2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2017 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2017 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017-2024 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Koronowie oznaczonej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2016 z dnia 31 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu odpłatności podstawowej Mieszkania Chronionego w miejscowości Huta 46/6, 89-413 Wąwelno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2016 z dnia 31 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2016 z dnia 28 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2016 z dnia 24 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2016 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.132.2016 z dnia 17 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.132.2016 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2016 z dnia 12 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2016 z dnia 12 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2016 z dnia 4 października 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2016 z dnia 4 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2016 z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2016  z dnia 30 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.125.2016 z dnia 26 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.125.2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2016 z dnia 22 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2016 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2016 z dnia 16 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2016 z dnia 16 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2016 z dnia 13 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2016 z dnia 12 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2016 z dnia 8 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2016 z dnia 6 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2016  z dnia 6 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2016 z dnia 5 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej (część ul. Nad Stawem) [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2016 z dnia 1 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu mieszkań chronionych w Gminie Koronowo wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.107.2016 z dnia 16.08.2016 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2017 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2016 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia II Zastępcy Burmistrza [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu mieszkań chronionych w Gminie Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu odpłatności podstawowej Mieszkania Chronionego w miejscowości Huta 46/6, 89-Wąwelno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koronowie rozliczeń związanych z ewidencją, rozliczaniem w księgach rachunkowych oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Przebudowa ulicy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2016  z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Budowa placów zabaw [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Koronowo oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przekazywania informacji i dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia podatku VAT przez Gminę Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2016  z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2016 z dnia 25 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2017 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2016 z dnia 22 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2016 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2016 z dnia 19 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2016 z dnia 14 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie nabywania przyłączy wodociągowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2016 z dnia 13 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2016 z dnia 13 lipca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2016 z dnia 6 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2016  z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn.: "Opracowanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2016 z dnia 6 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2016  z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn.: "Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR0S.0050.84.2016 z dnia 4 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR0S.0050.84.2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.38.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, zmienionego Zarządzeniem Nr [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Najpiękniejszy ogród w Po2wiecie Bydgoskim". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w celu udzielenia zamówienia pn. Zamówienie uzupełniające, zamówienie dodatkowe i roboty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2016  z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia na terenie gminy Koronowo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2016 z dnia 30 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2016 z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2016 z dnia 27 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2016 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2015, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych środków; [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2016 z dnia 18 maja 2016 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ustalenia stawek kwotowych za wynajem sali w budynku remizy strażackiej w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2016 z dnia 18 maja 2016 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2016 z dnia 17 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2016 z dnia 9 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2016 z dnia 9 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2016 z dnia 5 maja 2016 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2016 z dnia 14.04.2016 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2016 z dnia 4 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2016 z dnia 4 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2016 z dnia 2 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2016 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. określania szkód w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół wskutek zabiegów agrochemicznych stosowanych na roślinach. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert wykonawcy zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2016 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2016  z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. "Obrona Cywilna Wokół Nas - 112 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2016  z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.52.2016 z dnia 18.04.2016 r. o powołaniu komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie użytków rolnych i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53a.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53a.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2016  z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie użytków rolnych i wody stojącej stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2016  z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2016  z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2016  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Demontaż, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2016  z dnia 12 kwietnia 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.-0050.46.2016 z dnia 7 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.-0050.46.2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej w Buszkowie,2. Szkoły Podstawowej w Witoldowie,3. Zespołu Szkół w Wierzchucinie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" w Koronowie za rok 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2016  z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury" w Koronowie za rok 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2016  z dnia 31 marca 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna" w Koronowie za rok 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2015 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2016 z dnia 24 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie z w trybie z wolnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2016 z dnia 8 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2016 z dnia 7 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego zastępców. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2016 z dnia 2 marca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. opracowanie dokumentacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Zorganizowanie obozu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiot9om wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.24.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.24.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przyznania wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki "KORONA FELIX VALLIS" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2016 z dnia 11 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia Rejestru umów i Rejestru porozumień w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2015 z dnia 11 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2015 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2015 z dnia 9 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2015 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2016. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2016 z dnia 8 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2016 z dnia 4 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2016 z dnia 2 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Koronowo na lata 2016-2025" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2015 z dnia 2 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2015 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2016/17 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2015 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.14.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.14.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.79.2011  z dnia 19 lipca 2011 r. dotyczącego powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie korzystania z lodowiska oraz wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z lodowiska usytuowanego przy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie przy ulicy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie pełnomocnictwa i dochodów z majątku gminnego powierzonego do administrowania MGOSiR w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na czas wojny [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i -przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonanie usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Bieżąca obsługa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2016 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2015 z dnia 11 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2015 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Świadczenie usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2016  z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. [...]

Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku

Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

metryczka