Karta usług Nr 89 - NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE


OPIS USŁUGI - Wniosek o nadanie medalu przedkłada się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych
 
CZAS REALIZACJI - do miesiąca od daty otrzymania medali z Kancelarii Prezydenta RP
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
·         wniosek
·         dowody osobiste małżonków oraz osoby zgłaszającej ( do wglądu)
·         odpis aktu małżeństwa (z urzędu)
 
OPŁATY - brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY – nie przysługuje
 
PODSTAWA PRAWNA
·         Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (tj. Dz. U. z 2020r., poz.138).
·         Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów
odpowiednich dokumentów ( Dz. U. z 2004r. Nr 277, poz. 2743 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 10.           
 
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE -
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Wniosek (130kB) word
Wniosek - pdf (436kB) pdf
Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 11:35:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (19 stycznia 2023, 15:14:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1505