Karta usług Nr 84 - PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA


OPIS USŁUGI - to jedna z form ustalenia ojcostwa, która polega na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem tego dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Z przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa sporządzany jest protokół podpisywany przez rodziców dziecka i kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych
 
CZAS REALIZACJI - niezwłocznie
 
WYMAGANE DOKUMENTY
·         wniosek  w formie protokołu wypełniony w Urzędzie Stanu Cywilnego albo przed konsulem
·         dowody osobiste rodziców
·         odpis aktu urodzenia dziecka (z urzędu)
·         zaświadczenie o ciąży do uznania dziecka poczętego , lecz nienarodzonego
 
OPŁATY - zwolnienie z opłaty skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY - kierownik USC albo konsul, który odmówił przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa   w terminie 7 dni od dnia odmowy powiadomienia pisemnie o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
·         Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
·         Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020r.       poz. 1359 ze zm.).
 
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo pok. nr 10.           
 
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE -
 
Uznanie dotyczy dziecka:
·         poczętego, lecz nienarodzonego
·         urodzonego , dla którego nie sporządzono aktu urodzenia
·         urodzonego, dla którego sporządzono aktu urodzenia
·         zmarłego
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA – brak

Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 10:26:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (19 stycznia 2023, 14:49:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1359