Karta usług Nr 69 - WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KORONOWO

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie  do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku
o wydzierżawienie gruntu gminnego

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Mieszkańców Gminy Koronowo

CZAS REALIZACJI - Odpowiedź o sposobie realizacji wniosku w terminie 30 dni. W niektórych sytuacjach uzależniony od potrzeb uzyskania opinii Komisji Rady Miejskiej w Koronowie lub zebrania wiejskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY - Wniosek o wydzierżawienie gruntu

OPŁATY - brak

TRYB ODWOŁAWCZY –nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 459)
  • Ustawa z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
  • Uchwały  Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r.
    w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminu Koronowo.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU: tel +48 42 3826 426, fax: 48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Po złożeniu wniosku i możliwości wydzierżawienia gruntu sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do dzierżawy. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni
w siedzibie tut. Urzędu, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez przekazanie sołtysom .Po tym okresie wnioski są rozpatrywane i zostaje podjęta decyzja co do dzierżawy. Po zgromadzeniu niezbędnych informacji przygotowana zostaje umowa dzierżawy. W przypadku więcej niż jednego wniosku ogłasza się przetarg na wydzierżawienie nieruchomości.    

metryczka


Wytworzył: Lidia Wilczewska (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 11:53:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (20 kwietnia 2017, 14:11:27)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2517